لالایی‌های فارسی: شب شد لالا کن

لالایی‌های فارسی: شب شد لالا کن

لالایی «شب شد لالا کن» یکی از لالایی‌های محبوب بسیاری از ما در دوران کودکی بود. نکته‌ای که در مورد این تغییر در متن این لالایی باید بدانید این است که مادرشو در بیت آخر این لالایی، عبارت «نه مثل بعضی بچه‌ها» را جایگزین عبارت «نه مثل بچه‌های بد» کرده‌ است، چون اصولاً دادن برچسب «بد» به کودکان، آن هم با این توضیح که وقتی کودکی داد و غوغا می‌کند، پس یک «بچهٔ بد» است، کار نادرستی است. در مورد متن هر لالایی دیگری هم به این نکته دقت کنید. در این مطلب با متن این لالایی آشنا شوید.

متن لالایی

عروسک خوشگل من

بشین کنار دل من

شب شد، لالا کن

شب شد، لالا کن

دختر ناز و خوب من

نازنین محبوب من

شب شد، لالا کن

شب شد، لالا کن

سر شبی عروسک من

تو دل مامان و بابا

خودشو جا می‌کنه

می‌ره لالا می‌کنه

نه دیگه گریه می‌کنه

نه دیگه دعوا می‌کنه

نه مثل بچه‌های بد (نه مثل بعضی بچه‌ها)

داد و غوغا می‌کنه

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط