لالایی‌های جهانی: چشمک بزن ستاره

لالایی‌های جهانی: چشمک بزن ستاره

گاهی برخی لالایی‌ها به گوش تمام دنیا خیلی شیرین‌تر از آن هستند که فقط در سرزمین مادری‌شان بماند و شنیده شوند. لالایی "Twinkle, Twinkle, Little Star" به معنی «چشمک بزن ستاره» یکی از معروف‌ترین این لالایی‌های انگلیسی است که متنش را اینجا برایتان آورده‌ایم. این شعر، اولین بار در سال ۱۸۰۶ و در یک مجموعه‌ شعر با عنوان قافیه‌هایی برای مهدکودک منتشر شد. این لالایی همچنین می‌تواند شروعی برای آشنایی گوش کودکان با زبان انگلیسی باشد.

متن لالایی

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky

When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon
Then you show your little light
Twinkle, twinkle, all the night

Then the traveler in the dark
Thanks you for your tiny spark
He could not see which way to go
If you did not twinkle so

In the dark blue sky you keep
And often through my curtains peep
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky

As your bright and tiny spark
Lights the traveler in the dark
Though I know not what you are
Twinkle, twinkle, little star

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
How I wonder what you are

برگردان به فارسی

چشمک بزن، چشمک بزن، ستاره کوچولو
در شگفتم که تو چه هستی
در بلندترین نقطهٔ جهان
مثل یک نگین الماس در آسمان
وقتی که خورشید آتشین می‌رود
وقتی هیچ روشنی و درخشندگی ندارد
آن‌وقت است که تو نور کم خودت را نشان می‌دهی
و در طول شب چشمک، چشمک می‌زنی
چشمک بزن، چشمک بزن ستاره کوچولو
در شگفتم که تو چه هستی
وقتی که مسافران شب در تاریکی
از نور کم تو سپاسگزاری می‌کنند
اگر چشمک زدن تو نبود
نمی‌دانستند از کدام راه بروند
چشمک بزن، چشمک بزن، ستاره کوچولو
در شگفتم که تو چه هستی

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط