لالایی‌های محلی: لالایی به زبان لری

لالایی‌های محلی: لالایی به زبان لری

بیشتر لالایی‌ها به زبان‌ها و گویش‌های مختلف، اغلب حاوی درد دل مادر با کودکشان است. بدون کم کردن از ارزش کهن لالایی‌ها و نقششان در فرهنگ عامهٔ جوامع مختلف، بخشی از لالایی‌های محلی که خیلی غم‌انگیز نیستند، می‌توانند برای کودک شما خوشایند باشد. در این مطلب با متن یک لالایی لری که توسط خواننده‌ای به نام آستاره بختیاری خوانده شده است آشنا خواهید شد که می‌توانید چهار خط پایانی آن را که غم و حزن دارد حذف کنید و سپس آن را برای فرزندتان بخوانید.

متن لالایی

نِهِل تا تش گِرُم سی اصل کاری/ مَه و آستارَه‌نِ سی تهده‌داریت
بیارُم اَفتوه تنگ زین کنُم سیت/ دیار و دشتِ بِلُمِ سی ‌سُواریت
لالا لالا لا لالا لالا رود جونیم/ بمیره دات رود، عزیزُم تا بمونی
لالا لالا لای لای گلم لای لای سِتینُم/ بمیرم تا گُلم داغت نبینُم

لالا لای لالای لای لالای لای
وای لالایی نی‌کنم خوابت نمیاد/ آی بزرگت کِردُم و یادت نمیاد
آی برنج قل می‌زنه با شیر میشون، لای لالایی/ وای دلم جوش می‌زنه سی قوم و خویشون

لالا لالا لا لالا لالا رود جونیم/ بمیره دات رود، عزیزُم تا بمونی
لالا لالا لای لالا لالا/ گرگ پیر وای تو چی ایخوی زی ای بچه
لالا لالا لای لا لالای گرگ تالی/ کُرمه نخوری تا منه مالی
لالای لالای لای گلم لایی لای ستینم/ بمیرم تا گلم داغت نبینُم

با دوستانتان به اشتراک بگذارید