ضربه به پشت و مانور هایملیک در کودکان بزرگ‌تر از یک سال

ضربه به پشت و مانور هایملیک در کودکان بزرگ‌تر از یک سال

چهار مرحله و قانون اصلی برای پیشگیری از خفگی در کودکان وجود دارد، ولی بهتر است قبل از شروع کمک‌های اولیه برای نجات و پیشگیری از خفگی کودک، به شکلی زمان‌بندی کنید که یا خودتان با اورژانس تماس بگیرید یا از کسی بخواهید با اورژانس تماس بگیرد. همچنین یادتان باشد که مانور و مهارت‌ پیشگیری از خفگی در کودکان زیر یک سال با کودکان بزرگ‌تر از یک سال تفاوت دارد. لطفاً به هیچ مطلبی به عنوان تنها منبع اطلاعات خودتان اتکا نکنید یا گمان نکنید با خواندن و بدون تمرین عملی نزد یک فرد آموزش‌دهنده بتوانید CPR کودک را یاد بگیرید. برای یادگیری و تمرین تکنیک‌های مناسب، باید به قدر کافی وقت بگذارید و دوره‌ٔ احیای قلبی تنفسی نوزاد، شیرخوار و کودکان بالای یک سال را در کلاس‌های کمک‌های اولیه بگذرانید، چون این تکنیک‌ها با توجه به سن کودک متفاوت است و انجام نادرست آنها می‌تواند برای کودک خطرساز باشد. در این مطلب می‌توانید با نحوه و چگونگی مراحل نجات و جلوگیری از خفگی کودکان بزرگ‌تر از یک سال آشنا شوید.

مرحلهٔ اول: تشویق به سرفه کردن

اولین کاری که برای پیشگیری از خفگی در کودکی که یک جسم خارجی توی گلویش گیر کرده باید انجام دهید این است که او را تشویق به سرفه کردن کنید. اگر جسم خارجی بیرون نپرید و خارج نشد، لازم است از راهکار دوم که «ضربه به پشت» نام دارد استفاده کنید.

مرحلهٔ دوم: مهارت ضربه به پشت

بعد از اینکه کودک را تشویق کردید تا برای بیرون پریدن چیزی که در گلویش گیر کرده است سرفه کند، ولی این کار بی‌اثر بود می‌توانید مهارت ضربه به پشت را به ترتیب زیر انجام دهید:

 • قبل از هر اقدامی لازم است بدانید که برای انجام این مهارت، باید کاملاً به آن مسلط باشید.
 • کودک را در حالت ایستاده به سمت جلو خم کنید، چون اگر نشسته یا خوابیده باشد، ممکن است باعث شود جسم خارجی در گلویش پایین‌تر برود.
 • کف یک دستتان را توی قفسهٔ سینهٔ کودک؛ بین دو سینه‌اش، قرار دهید و وزن کودک‌ خم‌شده را روی دستتان بیندازید.
 • با دست دیگرتان و با یک شتاب نسبتاً محکمی به پشت کمر و بین شانه‌های کودک بکوبید.
 • به همین شکل، پنج ضربه به پشت کودک وارد کنید.
 • در این حین بررسی کنید که اگر جسم خارجی بیرون پرید، دیگر ادامه ندهید.
 • اما اگر این روش هم نتوانست کمکی کند و جسم خارجی همچنان در مجاری هوایی کودک قرار داشت، بهتر است راهکار سوم یا مانور هایملیک را اجرا کنید.

برای آموزش ضربه به پشت کودکان زیر یک سال، اینجا کلیک کنید.

مرحلهٔ سوم: مانور هایملیخ یا هایملیک

مانور هایملیک (Heimlich maneuver) باید بعد از مهارت ضربه به پشت و به شکل تناوبی با آن اجرا شود تا نتیجه داشته باشد، یعنی پنج بار ضربه به پشت و سپس پنج بار مانور هایملیک انجام شود. مراحل این مانور به شکل زیر خواهد بود:

 • قبل از هر اقدامی لازم است برای انجام این مانور، کاملاً به آن مسلط باشید.
 • کودک باید در حالت ایستاده باشد.
 • شما پشت او قرار بگیرید؛ انگار بخواهید بغلش کنید.
 • شست یکی از دست‌ها را کف دست بخوابانید یا خم کنید و با چهار انگشت دیگر روی آن مشت کنید و شست را بگیرید.
 • مشتتان را به حالت عمودی یعنی از سمت شست روی ناحیهٔ زیر جناغ سینهٔ کودک بگذارید.
 • با دست دیگر، دست مشت‌شده را حمایت کنید و کامل آن را بگیرید.
 • سپس به سمت داخل، یک فشار نسبتاً محکم بدهید و به سمت بالا بکشید.
 • یادتان باشد سن کودک را برای وارد آوردن فشار در نظر بگیرید.
 • این عمل باعث می‌شود تا هوایی که در پایین ریه‌ها قرار گرفته است با فشار دستتان بیرون بیاد و جسم خارجی به خارج پرت شود.
 • یادآور می‌شویم که پنج ضربه به پشت و پنج بار فشار شکمی هایملیک باید به شکل تناوبی انجام شوند تا مؤثر واقع شوند.
 • در هر مرحله بررسی کنید تا اگر جسم خارج شده بود، مانور را تکرار نکنید.

برای یادگیری چگونگی مانور هایملیک روی کودکان زیر یک سال اینجا کلیک کنید.

مرحلهٔ چهارم: بردن کودک نزد پزشک

مرحلهٔ آخر، یعنی بعد از پایان این مهارت بردن کودک آسیب‌دیده پیش پزشک است تا از سلامت و آسیب ندیدن اندام‌های داخلی او مطمئن شوید، چون فشارهای مهارت‌های کمکی پیشگیری از خفگی ممکن است به اندام‌های داخلی کودک آسیبی زده باشد، به خصوص اگر سن کودک کم باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط