گاز سگ: چطور برخورد با سگ‌ها را به کودکان یاد بدهیم؟

گاز سگ: چطور برخورد با سگ‌ها را به کودکان یاد بدهیم؟

قبل از هر چیز بدانیم که قرار نیست کودکان را از سگ‌ها بترسانیم یا این حیوانات را در کوچه و خیابان از خود برانیم یا از گربه یا سگ خانگی‌مان که چند سال است در خانهٔ ما زندگی می‌کند ناگهان بترسیم! اما راه‌هایی برای زندگی در کنار سگ‌ها بدون این که اتفاق بدی بیفتد هم وجود دارد. در این مطلب بیشتر با این موضوع آشنا می‌شوید.

گاز سگ

اگر سگی کودک شما را گاز گرفت و هرچه هم که گزیدگی توسط سگ کم‌اهمیت به نظر برسد، پزشکان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از باقی ماندن جای آن و برای بررسی عفونت مراقبت پزشکی دریافت کنید، زیرا گاز گرفتن سگ می‌تواند باعث انتقال میکروب‌ها شود و یک زخم بزرگ نیز ممکن است به بخیه یا ترمیم دیگری نیاز داشته باشد.

آموزش به کودکان در برخورد با سگ‌‌ها

چگونه می‌توان به بچه‌ها کمک کرد تا از گاز گرفته شدن توسط سگ‌ها دوری کنند؟ قبل از هر چیز بدانید که هرگز کودک خود را با حیوان خانگی متعلق به خودتان یا شخصی دیگر تنها نگذارید. بعد هم بدون این که کودکتان را از سگ و گربه‌ها بترسانید، از فرزندان خود بخواهید که قوانین اساسی زیر را در مورد همه‌ٔ سگ‌ها، حتی سگ خود شما رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند:

اول خودت را معرفی کن: قبل از نوازش یک سگ، مشت بستهٔ خود را بدون باز کردن انگشتان برای بو کردن به سمت سگ پیش ببر.

ملایم باش: می‌توانی از پشت گردن تا پایه‌ٔ دم حیوان خانگی را به آرامی نوازش کنی.

اعضای بدن سگ را نگیر: گوش‌ها، دم، مو یا پاهای حیوان را نگیر.

یک‌دفعه به سمت سگ نرو: به طور ناگهانی به سمت سر و صورت سگ هجوم نبر.

مزاحم سگ‌ها نشو: برای سگی که در حال خوردن، خوابیدن یا مراقبت از توله‌هایش است، مزاحمت ایجاد نکن. حتی مهربان‌ترین سگ‌ها نیز ممکن است در این شرایط گاز بگیرند.

سگ‌ دیگران را بدون اجازه لمس نکن: اگر سگی را نمی‌شناسی، ابتدا از صاحب سگ بپرس که آیا نوازش او اشکالی ندارد؟ به سگی که صاحب آن در آن نزدیکی نیست نزدیک نشو.

به زبان سگ‌ها توجه کن: به زبان بدن سگ توجه کن و در صورت مشاهده‌ٔ خرناس و غرش بی‌صدا آرام از آنجا دور شو.

از کنار سگ‌ها ندو: هنگام بازی از کنار یک سگ ندو. غریزه‌ٔ سگ این است که در این شرایط تو را تعقیب کند. همچنین اگر سگی برای بو کردن تو نزدیک شد، بی‌حرکت بمان و اگر از یک سگ احساس خطر می‌کنی، جیغ نزن یا ندو. فقط از تماس چشمی خودداری کن و بی‌حرکت بایست یا به آرامی عقب برو.

سگ‌ها را اذیت نکن: بازی خشن با سگ‌ها‌ می‌تواند به سرعت خطرناک شود، بنابراین حتی در طول بازی و سرگرمی هم یک سگ را تحریک نکن.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط