هشت سال و چهار ماه: حرف‌های خصومت‌آمیز

کودک شما هشت سال و چهار ماه دارد. در این مطلب با بخشی از زندگی یک کودک هشت سال و چهار ماهه آشنا شوید.

صحبت‌های خصومت‌آمیز

«ازت بدم میاد!» این یکی از جملاتی است که شنیدنش از بچه‌ها دردناک است. بعضی از بچه‌ها عادت می‌کنند که در جواب هر گونه سرزنش یا درخواستی که نمی‌خواهند اطاعت کنند، جمله‌هایی شبیه این را فریاد بزنند و این کار معمولاً به دلیل پاسخی که برمی‌انگیزد و اثری که از سوی شما به دنبال دارد به یک عادت تبدیل می‌شود، یعنی احساس گناه شما که منجر به تسلیم شدن می‌شود یا عصبانیت شما که منجر به نشان دادن توجه می‌شود.

همچنین ممکن است کودک شما این عبارت را به این خاطر یاد بگیرد که آن را جایی شنیده است و به نظرش خیلی قدرتمند و تأثیرگذار آمده است.

هشت ساله‌ها همچنین در سرزمین افراط و تفریط زندگی می‌کنند، جایی که همه چیز سیاه یا سفید است. اگر او خوشحال باشد، عاشق شماست و اگر نباشد، تا آن سوی مقیاس احساسات سر می‌خورد تا از شما متنفر شود. فقط همین قدر بگوییم که آن را به معنای واقعی کلمه نمی‌گوید، بلکه نوعی بازیگری و نمایش و بیانی از ناشادی و ناراحتی است.

این عبارت هرچه بیشتر نادیده گرفته شود، سریع‌تر از میان می‌رود یا می‌توانید بحث را به سمت چیزی مثبت‌تر برگردانید و مثلاً بگویید: «خوب، من تو رو دوست دارم و به همین دلیله که ازت می‌خوام دیگه توی خونه ندوی تا اتفاقی برات نیفته».

نکتهٔ والدین: صحبت از رابطهٔ جنسی

لطفی به بچه‌ها نمی‌کنید اگر به سؤالات مربوط به تولیدمثل فرزندتان، با صحبت از چیزهای دیگر و نادیده گرفتن پرسش زدن پاسخ دهید. بچه‌های هشت ساله سؤالاتی جدی و صادقانه دارند و پاسخ‌های واضحی می‌خواهند.

هنگامی که کودک شما سؤالات مربوط به رابطه‌ٔ جنسی را می‌پرسد، سعی کنید تا حد ممکن سرراست و مستقیم به آنها پاسخ دهید. هیچ دلیلی وجود ندارد که از کلمات صحیح مختص آناتومی بدن استفاده نکنید یا در مورد حرکات درگیر در رابطه‌ٔ جنسی خجالت بکشید، اما از اصطلاحات ساده‌ای که بچه‌ٔ شما می‌تواند بفهمد استفاده کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط