صد تا صد و دو ماهگی

صد تا صد و دو ماهگی
کودکتان حالا هشت سال و سه ماهش پر شده است و وارد ماه چهارم از هشت سالگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه چهارم هشت سالگی تا پایان ماه ششم، یعنی هشت سال و نیمگی با روانشناسی کودک هشت ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودک هشت ساله در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط