تکالیف فرزندم خیلی سخت به نظر می‌رسد. چه کار باید بکنم؟

تکالیف فرزندم خیلی سخت به نظر می‌رسد. چه کار باید بکنم؟

تکالیف کلاس اول بچه‌ها اغلب سخت و طاقت‌فرسا نیست. همچنین هر کودکی گاهگداری با تکالیف مدرسه و مشق شبش مشکل خواهد داشت. پس این موضوع را خیل هم سخت نگیرید. اما اگر هر شب تکالیف کودک خیلی سخت به نظرتان می‌رسد، بد نیست اگر با معلمش صحبت کنید تا ببینید موضوع چیست. شاید دلیلش این باشد که کودک شما به کمک بیشتری در خانه نیاز دارد، یا به دلیل جا ماندن از درس‌های مربوط به آن تکالیف، دچار مشکل شده است.

از معلم دربارۀ چگونگی شیوهٔ کارش در ارتباط با تکالیف سؤال کنید. اگر با استفاده از تکالیف، دروسی را که قبلاً یاد داده شده است تقویت می‌کند، آیا فرزندتان مطالب ارائه‌شده در کلاس را یاد نگرفته یا از آنها جا مانده است؟ همچنین در مورد مشارکت خود در انجام تکالیف سؤال کنید. ممکن است معلم انتظار داشته باشد که شما در انجام تکالیف کاملاً با فرزندتان همکاری کنید و به همین دلیل تکالیف سخت‌تری ارائه دهد. از معلم بپرسید که چطور می‌توانید بار تکالیف را قابل تحمل‌تر کنید، مثلاً با کاهش مقدار آن یا دادن وقت بیشتری برای اتمام تکالیف. همچنین سؤال کنید که آیا راهی وجود دارد که بتوانید اهداف معلم از تعیین آن تکلیف را در خانه تأمین کنید، بدون این‌که خود تکالیف را انجام دهید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید