کودک من به تخم‌مرغ آلرژی دارد، آیا می‌تواند واکسن آنفلوانزا بزند؟

کودک من به تخم‌مرغ آلرژی دارد، آیا می‌تواند واکسن آنفلوانزا بزند؟

برخی پزشکان می‌گویند اگر حدس می‌زنید که فرزندتان ممکن است به تخم‌مرغ واکنش آلرژیک داشته باشد،‌ قبل از زدن واکسن آنفلوانزا حتماً با پزشک کودکتان صحبت کنید.

به گفتهٔ آنها، فرزندتان در صورتی می‌تواند واکسن آنفلوانزا را بزند که پس از خوردن تخم‌مرغ یا به هر شکل قرار گرفتن در معرض آن تنها یک واکنش آلرژی خیلی سطحی نشان دهد، مثلاً فقط کمی کهیر بزند اما اگر او واکنش جدی‌تری و خطرسازی به تخم‌مرغ دارد،‌ لازم است فقط بعد از تأیید و نظارت پزشکش واکسن آنفلوانزا را دریافت کند؛ البته ممکن است پزشک کودک شما چنین نظری نداشته باشد!

با دوستانتان به اشتراک بگذارید