کودک از چه سنی می‌تواند روی بالش بخوابد؟

کودک از چه سنی می‌تواند روی بالش بخوابد؟

استفاده از بالش برای کودکان زیر دو سال توصیه نمی‌شود. کودکان حتی تا دو سالگی هم می‌توانند در حین خوابیدن روی بالش خفه شوند. مثل ضربه‌گیر تخت و دیگر وسایل غیرایمن تخت‌های کودکان، بالش‌ها هم غیرضروری هستند و می‌توانند خطرناک باشند.

بالش‌های تزئینی که برای اتاق کودک فروخته می‌شوند واقعاً تزئینی هستند و برای استفاده واقعی طراحی نشده‌اند. به‌طورکلی، بهتر است که برای دادن بالش به کودک تا زمانی که از تخت مخصوص نوزاد و شیرخوار به تخت بزرگ‌تری منتقل می‌شود صبر کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید