چطور به کودک نوپایتان بیاموزید دست از زدن دیگران و قاپیدن اسباب‌بازی‌ها بردارد؟

چطور به کودک نوپایتان بیاموزید دست از زدن دیگران و قاپیدن اسباب‌بازی‌ها بردارد؟

الم‌شنگه‌ها و طغیان‌ها هر دو بخشی نرمال از مخزن رفتاری رو به رشد کودکان نوپا هستند، اما شما نمی‌توانید اجازه دهید کودکتان به صدمه زدن به بچه‌های دیگر ادامه دهد، حتی اگر او تازه در حال یادگیری مهار احساسات خود است. برای این که زمان بازی برای همهٔ افراد موجود در گروه بازی امن و لذت‌بخش باشد، این راهکارها را امتحان کنید:

کارهایش را با دقت زیر نظر بگیرید: اگر فرزندتان گاز می‌گیرد، کتک می‌زند، چنگ می‌زند یا موهای کودک دیگری را می‌کشد، فوراً مداخله کنید. او را با ملایمت از کودک دیگر دور کنید و بگویید کاری که انجام داده است کار خوبی نیست. ممکن است لازم باشد چند دقیقه او را از گروه دور کنید تا آرام شود. ببینید که آیا رفتار او از یک الگوی پیروی می‌کند یا نه؛ ممکن است متوجه شوید که موقعیت‌های خاصی او را تحریک می‌کند. برای مثال، وقتی کودک دیگری از پس دادن خرس عروسکی محبوبش امتناع می‌کند، ممکن است به زدن او متوسل شود. برای جلوگیری از این اتفاق، اسباب‌بازی‌های عزیز او را کنار بگذارید و اسباب‌بازی‌های کمتر محبوب را برای اشتراک بچه‌ها بگذارید.

بازی «نوبت من، نوبت تو» را تمرین کنید: کودکان نوپا تا بعد از سومین سالگرد تولد خود به طور واقعی قادر به سهیم کردن دیگران در چیزی نیستند، اما می‌توانید آنها را ترغیب کنید به این موضوع فکر کنند. در این بازی آسان، شما و فرزندتان یک فعالیت ساده مثل نوازش حیوان خانگی‌تان را به نوبت انجام می‌دهید. شما به فرزندتان می‌گویید: «نوبت منه» و سگتان را برای چند ثانیه نوازش می‌کنید. بعد بگویید: «نوبت توئه» و به او اجازه دهید تا چند دقیقه سگ را نوازش کند. سپس دوباره بگویید: «نوبت من» و از او بخواهید نوازش سگ را تمام کند و به شما اجازه دهد این کار را بکنید. همچنین می‌توانید از یک تایمر استفاده کنید تا کودکتان بداند کی نوبت هر کدامتان می‌رسد. نوبت‌های او را طولانی‌تر از نوبت خودتان کنید. در نهایت او کم‌کم انجام نوبتی کارها را به عنوان یک جایگزین قابل قبول می‌بیند. شاید در ابتدا کمی شیطنت کند ولی در نهایت متوجه خواهد شد.

گروه بازی را کنار بگذارید: این احتمال را در نظر بگیرید که این گروه بازی مناسب فرزندتان نیست. اگر کتک زدن و قاپیدن اسباب‌بازی‌ها بیشتر هنگام حضور یک یا دو کودک خاص به وجود می‌آید، شاید زمان آن رسیده باشد که چند همبازی جدید برایش پیدا کنید. یا به جای شرکت در یک گروه بازی، بردن کودتان به پارک، ساحل یا حیاط بزرگ را امتحان کنید. هرچه فضای بیشتری برای دویدن و بازی کودکتان وجود داشته باشد، کمتر احتمال دارد با کسی کشمکش پیدا کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید