چرا کودک مادرش را به پدرش ترجیح می‌دهد یا برعکس؟

چرا کودک مادرش را به پدرش ترجیح می‌دهد یا برعکس؟

از اینکه کودک نوپایتان از سن کمی مثلاً ۱۵ ماهگی هم به شکل متفاوتی با شما و همسرتان رفتار می‌کند، تعجب نکنید!

هر کدام از والدین که بیشترین وقت را با او بگذراند، همان کسی خواهد بود که کودک، او را بیشتر می‌خواهد و همان کسی است که طی این ماه‌ها زحمت بیشتری نیز خواهد داشت. اگر مادر بیشتر کنار کودک باشد، کودک شما با پدرش مثل شخص خاصی رفتار می‌‌کند که با او غریبه‌تر است. اگرچه این ممکن است یکی از شما را دچار حسادت کند، اما باید بدانید که یک اتفاق طبیعی است و در واقع، با این برخورد است که فرزندتان رابطه‌اش را با هر کدام از شما می‌سنجد و آزمایش می‌کند. پویایی‌ خانواده و وفاداری ناپایدار و متغیر فرزندتان طی چند ماه آینده و وقتی او به شکل بیشتری مستقل می‌شود، مدام بیشتر و بیشتر آشکار خواهد شد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید