من ترشح واژینال زیادی ندارم، آیا این می‌تواند نشانۀ وجود مشکلی باشد؟

من ترشح واژینال زیادی ندارم، آیا این می‌تواند نشانۀ وجود مشکلی باشد؟

این اتفاق گاهی ممکن است نشان‌دهندۀ یک مشکل برای باروری شما باشد، اما نه لزوماً یک مشکل جدی و همچنین نداشتن مخاط دهانۀ رحم می‌تواند ناشی از سن شما باشد.

ابتدا، باید بفهمید که آیا شما تخمک‌گذاری دارید یا خیر و ساده‌ترین راه برای فهمیدنش این است که دمای بدنتان را با یک دماسنج دیجیتالی هر روز صبح اندازه بگیرید و به دنبال یک افزایش پایدار در دمای بدنتان باشید که نشان‌دهندۀ تخمک‌گذاری است؛ به عبارت دیگر، دمای بدنتان باید برای حدود ۱۲ تا ۱۶ روز قبل از دورۀ پریودتان ثابت بماند.

اگر متوجه شدید که تخمک‌گذاری نمی‌کنید، می‌توانید انجام برخی تغییرات در سبک زندگی‌تان و همچنین مراجعه به یک متخصص باروری را مدنظر قرار دهید. همچنین رسیدن به وزن مناسب شاید تنها چیزی باشد که به آن نیاز دارید. برای مثال، اگر خیلی لاغر باشید ممکن است استروژن کافی برای تخمک‌گذاری را نداشته باشید و چاقی یا اضافه وزن زیاد نیز می‌تواند استروژن خیلی زیادی تولید کند که باز هم می‌تواند با تداخل در سیستم فیدبک هورمونی که به فولیکول‌ها پیام بالغ شدن می‌دهد، از تخمک‌گذاری جلوگیری کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید