در صورت ابتلا به کرونا پس از زایمان می‌توان تماس پوست با پوست نوزاد داشت؟

در صورت ابتلا به کرونا پس از زایمان می‌توان تماس پوست با پوست نوزاد داشت؟

بله. برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تداوم مراقبت کانگورویی، موجب بهبود وضعیت تنظیم دمای بدن نوزاد و پیامدهای فیزیولوژیک دیگر نوزاد می‌شود. قرار گرفتن نوزاد در کنار مادر، شروع تغذیه با شیر مادر را راحت‌تر خواهد کرد و باعث کاهش مرگ‌ومیر نوزادان نیز می‌شود.
به‌طورکلی، مزایای بی‌شمار برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تغذیه با شیر مادر، از خطرات احتمالی انتقال و بیماری‌های مرتبط با کووید-۱۹ بیشتر است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید