خط مثبت کم‌رنگ در تست بیبی چک نشانهٔ بارداری است؟

خط مثبت کم‌رنگ در تست بیبی چک نشانهٔ بارداری است؟

احتمالاً، اما باید بعد از چند روز دوباره تست را تکرار کنید تا مطمئن شوید. برای اینکه تست بیبی چک مثبت شود، بدنتان باید مقداری قابل ردیابی از هورمون اچ‌سی‌جی را تولید کند.

وقتی باردار می‌شوید، سطح هورمون اچ‌سی‌جی بدن شما شروع به افزایش می‌کند. تست‌های بارداری طوری ساخته شده‌اند که وقتی دو تا سه روز از موعد پریودتان گذشته است، یعنی ۱۵ تا ۱۶ روز پس از تخمک‌گذاری، در صورت بارداری مثبت شوند. اگر نوار تست خط کم‌رنگی را نشان می‌دهد، مقدار اندکی از هورمون اچ‌سی‌جی در بدنتان وجود دارد که معمولاً ناشی از آن است که هنوز در اوایل بارداری هستید.

برخی از بیبی چک‌ها بیشتر از تست‌های دیگر به اچ‌سی‌جی حساس‌ هستند. یک تست بارداری حساس‌تر ممکن است به طور واضح و قطعی مثبت شود، حتی اگر مقدار کمی از هورمون در بدنتان وجود داشته باشد، درحالی‌که یک تست بارداری کمتر حساس که در همان زمان گرفته شده، ممکن است مثبت کم‌رنگی را نشان دهد.

اگر هنوز جعبهٔ تست را دارید، جایی از آن نوشته شده است که حساسیت تست چقدر است و هرچه عدد آن پایین‌تر باشد حساسیت تست بیشتر است. برای مثال تستی که حساسیت آن ۲۰ IU/L است زودتر از تستی که حساسیت آن ۵۰ IU/L است باردار بودن شما را مشخص می‌کند.

همچنین با همراه داشتن یک برنامهٔ دقیق برای تشخیص روز تخمک‌گذاری و نصب اپلیکیشن بارداری مادرشو می‌توانید راحت‌تر برای باردار شدنتان اقدام کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید