بچهٔ من با شیر خشک تغذیه می‌شود، می‌توانم به او آب قند یا آب‌میوه بدهم؟

بچهٔ من با شیر خشک تغذیه می‌شود، می‌توانم به او آب قند یا آب‌میوه بدهم؟

کودکی که با شیر خشک تغذیه می‌شود مثل کودکی که با شیر مادر تغذیه می‌شود، حداقل در شش ماه اول زندگی به چیزی غیر از شیر خشک نیاز ندارد، مگر اینکه پزشکش توصیهٔ ‌دیگری داشته باشد.

این به معنای آن است که نباید آب، آب‌میوه، سرلاک و هیچ چیز دیگری را تا شش ماهگی به کودک بدهید. همهٔ مواد مغذی ضروری از شیر خشک تأمین می‌شوند و فقط شاید مکمل ویتامین مایع هم به آن اضافه شود. همچنین خیلی بهتر است اگر تا وقتی کودکتان حداقل یک ساله نشده است، به او آب‌میوه یا آب سبزیجات ندهید. در آن زمان هم آن را در یک لیوان به کودک بدهید و نه شیشه‌شیر و میزان آب‌میوه را به روزانه ۱۱۸ سی‌سی محدود کنید. اما در هر زمان اگر تصمیم دارید به کودکتان آب‌میوه بدهید، حتماً آن را بعد از اینکه غذا یا شیر خشکش را تمام کرد به او بدهید تا مبادا شکمش با آب‌میوه پر شود و غذاهای مغذی‌تر و شیر خشک را نخورد و از دست بدهد. همچنین اگر کودک دچار اسهال شد یا مدفوع شل و ناگهانی داشت هم آب‌میوهٔ کمتری به او بدهید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید