آیا کودک می‌تواند با داشتن التهاب ملتحمهٔ چشم به مهدکودک برود؟

آیا کودک می‌تواند با داشتن التهاب ملتحمهٔ چشم به مهدکودک برود؟

برای پاسخ به این سؤال اول باید ببینید نوع التهاب چشم کودک شما کدام نوع است، چون التهاب ملتحمهٔ ناشی از عفونت‌های باکتریایی و ویروسی بسیار مسری هستند و دوم باید دید که سیاست مرکز مراقبت روزانه کودکتان چگونه است تا جواب مشخص شود.

برخی پزشکان می‌گویند همیشه لازم نیست کودک را به دلیل عارضهٔ چشم صورتی از مهدکودک یا مراکز مراقبت دیگر دور نگه داریم، اما این مراکز قوانین خاص خود را دارند. برای مثال بعضی از آنها به کودکان اجازه می‌دهند پس از ۲۴ ساعت درمان به آنجا برگردند و برخی تا زمانی که کودک دیگر هیچ ترشحاتی ندارد اجازهٔ بزگشت به مهد را نمی‌دهند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید