آیا نباید بگذارم کودک شیرخوارم انگشت شستش را بمکد؟

آیا نباید بگذارم کودک شیرخوارم انگشت شستش را بمکد؟

لازم نیست مانع از این شوید که کودک شیرخوارتان انگشت شستش را بمکد. کودکان معمولاً انگشتشان را می‌مکند تا خود را آرام کنند که این یادگیری آرام کردن خود بد نیست، زیرا باید یاد بگیرند که چطور به خودشان اتکا کنند.

توانایی مدیریت و کنترل رفتارها و عواطف یک کشمکش عاطفی مهم است. وقتی کودک انگشت شستش را می‌مکد، درواقع در حال یافتن راه‌هایی برای آرام کردن خودش بدون نیاز به کمک شماست. به‌طورکلی، مکیدن انگشت شست بیشتر از اینکه برای کودکان مضر باشد شاید برای والدین آزاردهنده است. وقتی خود کودک آماده باشد و راه‌های دیگری برای تسکین خود پیدا کرده باشد، این کار را متوقف خواهد کرد. اگر خیلی نگران هستید بهتر است با راهکارهایی مثل پرت کردن حواس کودک و شروع یک فعالیت یا بازی کردن با او، ذهنش را از این کار دور کنید، اما به زور، مستقیماً و با تنبیه کردن کودکتان را از این کار منع نکنید.

اما اگر در سه یا چهار سالگی کودک هنوز هم انگشت شستش را با شدت می‌مکد، با یک دندان‌پزشک دربارهٔ ‌راه‌هایی برای ترک دادن این عادت صحبت کنید تا دندان و فکش تحت تأثیر قرار نگیرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید