آیا آفت دهان همان تبخال است؟

آیا آفت دهان همان تبخال است؟

خیر، آفت‌ دهانی و تبخال دهانی، چه در مورد کودکان و چه بزرگسالان دو چیز متفاوت هستند.

آفت‌ها واگیردار نیستند و در بافت‌های نرم دهان ظاهر می‌شوند اما تبخال‌ها ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس مسری هستند و معمولاً روی قسمت بیرونی لب‌ها ظاهر می‌شوند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید