علائم هشداردهندهٔ یک تأخیر تکاملی زبانی و ارتباطی در کودک

علائم هشداردهندهٔ یک تأخیر تکاملی زبانی و ارتباطی در کودک

کودکان زبان را با سرعت‌های متفاوتی می‌آموزند اما مثل دیگر موارد، بیشتر آنها یک جدول زمانی کلی را دنبال می‌کنند. اگر به نظر نمی‌رسد که کودکتان طی چند هفته از بازهٔ زمانی نرمال برای کودکان به نقاط عطف رشدش برسد، در مورد آن از پزشکش سؤال کنید تا از نبود مشکل مطمئن شوید. به یاد داشته باشید که اگر کودک هر نوع تأخیری داشته باشد، تشخیص و درمان زودتر مشکل برای رشد مهارت‌های زبانی و دیگر مهارت‌های شناختی او در درازمدت حیاتی است. در این مطلب می‌توانید با موارد و علائم هشداردهنده برای مراجعه به پزشک برای وجود یک تأخیر تکاملی زبانی و ارتباطی در کودکان شیرخوار آشنا شوید.

در چهار ماهگی

اگر کودکتان یکی از موارد زیر را داشت:

 • به شما نشان نمی‌دهد که خوشحال یا ناراحت است.
 • غان و غون یعنی زمزمه یا نجواهای آرام و آهسته نمی‌کند.
 • شروع به قات و قوت یعنی سخنان نامفهوم کودکان قبل از زبان‌ باز کردن نکرده است.

در شش ماهگی

اگر کودکتان یکی از علائم زیر را داشت:

 • نمی‌خندد یا جیغ نمی‌کشد.
 • حروف صداداری مثل «اَ، اِ و اُ» را برای قات و قوت کردن با هم ترکیب نمی‌کند.

در هفت ماهگی

اگر کودکتان یکی از موارد زیر را داشت:

 • صداهایی را که دیگر افراد و اطرافیان تولید می‌کنند، تقلید نمی‌کند.
 • از حرکاتی برای جلب توجه شما استفاده نمی‌کند.

در هشت و ۹ ماهگی

اگر کودکتان موارد زیر را داشت:

 • هنوز شروع به بیان مصوت‌ها نکرده است.
 • به اسمش پاسخی نمی‌دهد.
 • مصوت‌ها و صامت‌ها مثل «ماما» یا «بابا» را با هم ترکیب نمی‌کند.
 • به جایی که با دست به آن اشاره می‌کنید نگاه نمی‌کند.

در ۱۲ ماهگی

اگر کودکتان یکی از نشانه‌های زیر را داشت:

 • «مامان» یا «بابا» را نمی‌گوید.
 • از ژست‌هایی مثل حرکت دست به عنوان خداحافظی، تکان دادن سرش یا اشاره کردن با انگشت استفاده نمی‌کند.
 • استفاده از حداقل چند مصوت مثل «پ» یا «ب» را تمرین نمی‌کند.
 • کلماتی مثل «نه» یا «بای‌بای» را نمی‌فهمد یا به آنها پاسخی نمی‌دهد.
 • به چیزهایی که توجهش را جلب می‌کند مثل یک پرنده یا هواپیمایی که صدایش را شنیده باشد اشاره نمی‌کند.
 • نمی‌تواند کلمات ساده را بگوید.

بین ۱۲ و ۱۵ ماهگی

اگر کودکتان علائم زیر را داشت:

 • حرف نمی‌زند.
 • قات و قوت نمی‌کند.

شما کودکتان را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسید، پس به عنوان یک اصل کلی بهتر است به حس غریزی‌تان اعتماد کنید و اگر چیزی به نظرتان غیرعادی می‌رسد در مورد آن با پزشک کودکتان مشورت کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که عنوان نرمال و طبیعی برای جدول زمانی رشد زبانی کودک، طیف وسیعی را شامل می‌شود و کودکتان ممکن است در مسیر خود با موانعی موقتی روبه‌رو شود یا اگر فرزند شما زودرس باشد، ممکن است چند هفته یا ماه نیز از این جدول زمانی عقب‌تر باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط