رشد جنین در هفتۀ هفتم

رشد جنین در هفتۀ هفتم

در هفتۀ هفتم بارداری، رویان یا جنین ابتدایی تقریباً به اندازۀ یک نخود است که از سر تا انتها در حدود یک سانتی‌متر طول و تقریباً نیم گرم وزن خواهد داشت. اجزای صورت در این هفته با رشد چشم‌ها، دهان، سوراخ‌های بینی و گوش‌ها جزئیات دقیق‌تری پیدا می‌کند. چشم‌ها اولین عضو قابل تشخیص روی صورت جنین است. مغز و سر با سرعت بیشتری نسبت به سایر عضوها رشد میکنند. مری یا لوله‌ای که از طریق آن کودک بلع غذا را انجام خواهد داد، همراه با ریه‌ها که در دو طرف قرار دارد شروع به شکل‌گیری می‌کند. با رشد دریچه‌ها و بطن، قلب کامل‌تر می‌شود.

جوانه‌های اندام دست و پا که در هفتۀ پیش ایجاد شده‌اند، اکنون باید بلندتر شوند. با بلندتر شدن جوانۀ بازوها، انتهای آنها پهن‌تر خواهد شد که آغاز تشکیل دست‌هاست. اعصاب نیز در اندام فوقانی شروع به شکل‌گیری می‌کند. کیسۀ زرده همزمان با تغذیۀ جنین، در حال کوچک‌تر شدن است. بند ناف تشکیل و عملکرد آن شروع می‌شود که در دوران بارداری برای کودک اکسیژن و مواد غذایی را تأمین می‌کند. همچنین دفع مواد زاید کودک از طریق بند ناف انجام می‌شود. کودک درون کیسۀ آمنیوتیک غوطه‌ور خواهد بود که در دوران بارداری از او محافظت می‌کند. کودک شما در این زمان هنوز یک جنین ابتدایی است و باید به یاد داشته باشید که این هفته نیز مرحلۀ بسیار حساسی برای رشد اوست، زیرا بسیاری از اندام‌ها و ساختارها در حال رشد هستند. بنابراین از محیط اطراف خود آگاه باشید و از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و سمی خودداری کنید.

شما در کدام هفتهٔ بارداری هستید؟ مقالهٔ مادرشو را در مورد جدول زمانی رشد جنین ببینید تا بتوانید وارد هفتهٔ بارداری خودتان شوید. همچنین برای دریافت اطلاعات هفته به هفتهٔ رشد جنینتان، ایمیل خود را اینجا وارد و ثبت‌نام کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط