وزن‌گیری مادر در بارداری چندقلو

وزن‌گیری مادر در بارداری چندقلو

وزن‌گیری مناسب در دوران بارداری نقش مهمی در سلامت جنین دارد. زمانی که شما دو یا چندقلو باردار هستید، وزن‌گیری صحیح برای سلامت جنین‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا وزن مناسب نوزادان هنگام تولد، ارتباط مستقیمی با میزان وزن‌گیری صحیح شما در طول بارداری دارد. با وزن‌گیری مناسب و اهمیت آن در بارداری چندقلو بیشتر آشنا شوید.

اهمیت افزایش وزن در بارداری چندقلوها

تغذیۀ خوب و کسب وزن مناسب در هر بارداری الزامی است، اما زمانی که بیش از یک کودک باردار هستید، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا احتمال زایمان زودرس و وزن کم در بارداری‌های دو یا چندقلویی افزایش می‌یابد. افزایش وزن به خصوص بین هفته‌های ۲۰ تا ۲۸ بارداری مهم است. اگر مادری که دوقلو باردار است در هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری خود، کمتر از ۳۶۰۰ گرم وزن‌گیری داشته باشد، احتمال زایمان زودرس در او تا سه برابر افزایش می‌یابد.

افزایش وزن طی زمان مناسب در بارداری دوقلو برای رشد جفت ضروری است و به انتقال بهتر مواد غذایی به جنین‌ها کمک می‌کند. میزان مناسب افزایش وزن در بارداری دوقلویی بسته به شاخص تودۀ بدنی مادر یا bmi پیش از بارداری است. شاخص تودۀ بدنی با تقسیم وزن مادر به کیلوگرم بر قد او به متر به توان دو محاسبه می‌شود. یک مادر باردار دوقلو با شاخص تودۀ بدنی مناسب پیش از بارداری، باید در طول بارداری حدود ۱۷ تا ۲۵ کیلوگرم وزن اضافه کند. در بارداری سه‌قلو‌ها این میزان وزن در حدود ۲۲ و ۵۰۰ گرم تا ۲۷ کیلوگرم است. اگر دو یا چندقلو باردار هستید، بهتر است برای اطلاع از میزان مناسب وزن‌گیری در طول دوران بارداری با پزشک خود مشورت کنید و مطابق نظر او وزن بگیرید.

وزن‌گیری مناسب برای بارداری دوقلوها

زنانی که دوقلو باردارند، در طول سه ماهۀ اول باید در حدود یک کیلو و ۵۰۰ گرم تا ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم وزن اضافه کنند. در ادامه و در سه ماهه دوم تا پایان بارداری، وزن‌گیری مناسب مادر باردار بر اساس شاخص تودۀ بدنی او قبل از بارداری و به صورت زیر خواهد بود:

مناسب: شاخص تودۀ بدنی بین ۱۸/۵ تا ۲۵، پیش از بارداری وزن مناسب محسوب می‌شود. این زنان در بارداری دوقلویی باید بین ۱۷ تا ۲۵ کیلوگرم وزن اضافه کنند. از هفتۀ ۱۳ بارداری تا پایان بارداری، این مادران باید هر هفته در حدود ۶۳۰ گرم وزن اضافه کنند.

کم‌وزن: شاخص تودۀ بدنی کمتر از ۱۸/۵ به منزلۀ کم‌وزنی پیش از بارداری است. با توجه به وضعیت حساس این مادران در صورت بارداری دوقلویی بهتر است وزن‌گیری آنها به طور دقیق تحت نظر پزشک انجام شود.

اضافه ‌وزن: شاخص تودۀ بدنی بین ۲۵ تا ۳۰، به معنی اضافه وزن پیش از بارداری است. مادران دارای اضافه ‌وزن در صورت بارداری دوقلویی در طول دوران بارداری باید در حدود ۱۴ تا ۲۳ کیلوگرم وزن اضافه کنند. این افزایش باید از سه ماهۀ دوم تا انتهای بارداری هر هفته در حدود ۶۰۰ گرم باشد.

چاقی: شاخص تودۀ بدنی بیشتر از ۳۰ به منزلۀ چاقی است. مادران چاق در بارداری دوقلویی باید در طول دوران بارداری تنها ۱۱ تا ۱۹ کیلوگرم وزن اضافه کنند. این اضافه وزن از ابتدای سه ماهۀ دوم تا انتهای آن باید هر هفته در حدود ۴۵۰ گرم باشد.

اگرچه وزن‌گیری مناسب ذکرشده در بالا بر اساس راهنمای جامع تغذیۀ مادران وزارت بهداشت است، اما در هر صورت با توجه به شرایط عمومی شما، در نهایت پزشک در مورد میزان وزن‌گیری شما در طول بارداری تصمیم خواهد گرفت و بهتر است مطابق نظر پزشک که تمام شرایط جسمی شما را در نظر می‌گیرد، نسبت به افزایش وزن اقدام کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط