هفت سال و پنج ماه: تشویق به کتاب خواندن

کودک هفت سال و پنج ماههٔ شما با تمام شدن این هفته دیگر هفت سال و شش ماهه خواهد بود. در این مطلب با بخشی از زندگی یک کودک هفت ساله مثل موضوع کتابخوانی و نقش مشارکت و ابراز علاقهٔ والدین در تحصیل بچه‌ها آشنا شوید.

تشویق به کتاب خواندن

برخی از بچه‌های هفت ساله کتابخوان‌های مشتاقی هستند ولی برخی دیگر نیز نسبت به کتاب بی‌تفاوت هستند. اگر فرزند شما در گروه دوم قرار دارد، ناامید نباشید، چون دنیای کتاب‌ بسیار وسیع و بزرگ است و شاید فقط لازم باشد کمی بیشتر بگردید تا موضوعی جذاب برای فرزندتان را پیدا کنید.

ابتدا در کتاب‌های فرزندتان تنوع ایجاد کنید و چیزهای جدیدی را امتحان کنید. بسیاری از بچه‌ها در این سن عاشق کتاب‌های کمیک و طنز هستند. کتاب‌های طنز واژگان زیادی به بچه‌ها یاد می‌دهند و بعضی از آنها کلمات پیشرفته‌ای هم هستند. بعضی از بچه‌ها هم فقط دوست دارند مجله‌های طنز بخوانند. اگر فرزند شما ادعا می‌کند که مطالعه را دوست ندارد، ممکن است بیش از حد زمان تماشای نمایشگر داشته باشد. پس ساعتی از روز را به طور خاص برای مطالعه، با همدیگر یا جداگانه اختصاص دهید.

این احتمال را که فرزندتان از کتاب خواندن بیزار است، چون این کار برایش خیلی سخت است نیز نادیده نگیرید. آیا مطالبی که برای مطالعه‌ در دسترس دارد خیلی پیشرفته است؟ یا آیا با روند خواندن مشکل دارد؟ از معلمش در این مورد نظر بخواهید. راه‌حل ممکن است چیزی به سادگی کمی کمک در خواندن باشد.

در مورد پرورش کودک کتابخوان بیشتر بدانید.

نکتهٔ والدین: نقش مشارکت و ابراز علاقه در تحصیل بچه‌ها

آنچه به سطح انگیزه و عملکرد بچه‌ها در مدرسه کمک می‌کند، ترکیبی از راه‌های ابراز علاقه‌ٔ والدین به تحصیل آنهاست. مشارکت مستقیم در مدرسه مهم است، بنابراین هر وقت می‌توانید در مراسم مدرسه و کلاسی حاضر شوید، اما درگیری و مشارکت شخصی شما با فرزندتان نیز به همان اندازه مهم است.

این مشارکت شامل تحریک فکری، صحبت در مورد مدرسه، در دسترس بودن شما برای پاسخ دادن به سؤالات مربوط به تکالیف و سایر انواع توجهی است که حتی اگر از آن دسته والدین همیشه حاضر در مدرسه نباشید، می‌توانید به فرزندتان ارائه بدهید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط