راه حل سریع: وقتی کودکتان به شما توهین می‌کند چطور برخورد کنید؟

راه حل سریع: وقتی کودکتان به شما توهین می‌کند چطور برخورد کنید؟

هنگامی که کودکتان با حدت و شدت می‌گوید: «تو احمقی!» عصبانی شدن آسان است. اما مفیدتر این است که سعی کنید گفته‌های کودک خود را به شکل دیگری بیان کنید. می‌توانید بگویید: «به نظر می‌رسه که تو واقعاً از من عصبانی شدی که تلویزیون رو خاموش کردم. چرا به جای بی‌ادبی به من نمی‌گی که عصبانی هستی؟»

همچنین می‌توانید به فرزند خود بگویید: «من این‌طوری با تو صحبت نمی‌کنم و این طور صحبت کردن رو تحمل نمی‌کنم». سپس از او دور شوید و از توجه بیشتر به او به خاطر صحبت بی‌ادبانه‌اش خودداری کنید. هدف این است که به کودک کمک کنید احساسات شدید خود را به شیوه‌ای قابل قبول بیان کند و همچنین هیجان‌انگیز بودن اظهارات بی‌ادبانه را از بین ببرید. بازهٔ سنی زیر را هم در مورد توانایی کودکان برای کنترل خشم و رعایت ادب بدانید:

تا چهار سالگی، بسیاری از بچه‌ها می‌توانند:

  • یاد بگیرند که با تشویق شما خشم را به شکلی صریح و مستقیم و قابل قبول ابراز کنند.
  • در برخی شرایط بفهمند که چگونه کلمات توهین‌آمیز و سخنان نامهربان می‌توانند احساسات دیگران را جریحه‌دار کنند.

تا هشت سالگی، بسیاری از بچه‌ها می‌توانند:

  • خشم خود را به شکل مناسب، بدون بددهانی و بدون یادآوری شما  ابراز کنند.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید