آیا می‌توان امتیاز کتاب خواندن کودک را به دلیل رفتار بد آن روز حذف کرد؟

آیا می‌توان امتیاز کتاب خواندن کودک را به دلیل رفتار بد آن روز حذف کرد؟

یکی از والدین می‌پرسد که آیا می‌توان امتیاز کتاب خواندن موقع خواب کودک را به دلیل رفتار بد آن روزش حذف کرد؟

جواب قطعاً خیر است! کتاب خواندن یک امتیاز نیست. خواندن باید بخشی از زندگی روزمره باشد، دقیقاً مانند غذا خوردن، خوابیدن و مسواک زدن. برای کودکان خردسال باید هر روز کتاب خواند. بچه‌های بزرگ‌تر باید خودشان هر روز کتاب بخوانند. خواندن مانند تماشای تلویزیون یا گیم‌ بازی کردن، فعالیت‌هایی نیست که در درجه‌ٔ اول برای سرگرمی و ناهشیاری و وقت تلف‌کن هستند.

خواندن یادگیری است. خواندن رشد کردن است. خواندن ذهن را باز می‌کند و رشد می‌دهد. خواندن یک مهارت ضروری برای موفقیت در مدرسه است. خواندن برای زنده ماندن در دنیای ما مطلقاً ضروری است.

پس اگر می‌خواهید، امتیازاتی مثل بازی‌های کامپیوتوری، گیم‌ها و تلویزیون تماشا کردن را می‌توانید به دلیل رفتار نامناسب فرزندتان لغو کنید. اما اگر او به یک کتاب یا اشتراک یک مجله احتیاج داشت، فوراً قبول کنید و هرگز نتوانستم امتیاز مطالعه‌ٔ یک کودک را لغو نکنید.

همچنین برخی از کودکان هم در مورد مطالعه به تشویق و ترغیب نیاز دارند، یعنی به راحتی با کتاب ارتباط برقرار نمی‌کنند. اینها بچه‌هایی هستند که ممکن است در پاسخ به لغو امتیاز کتاب خواندن برگردند و بگویند: «خوب. من که اصلاً دوست ندارم کتاب بخونم». که در این صورت هیچ اتفاق تربیتی خوبی نیفتاده است!

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید