کودکان در چه سنی از بازی گروهی نفع می‌برند؟

کودکان در چه سنی از بازی گروهی نفع می‌برند؟

کودکان شیرخوار ممکن است به تماشای دیگر کودکان و حتی لمس کردن، گرفتن یا ضربه زدن به آنها علاقه داشته باشند اما در بازی ادامه‌دار با آنها شرکت نمی‌کنند. کودک ممکن است از تحریک ناشی از وجود کودکان دیگر در کنارش لذت ببرد اما هیچ‌کس نمی‌داند که آیا این تفاوت قابل‌ توجهی در رشد و تکامل او ایجاد می‌کند یا خیر.

کودکان بزرگ‌تر بین دو و سه سالگی از بازی با دیگر هم‌سن‌های خودشان بهره می‌برند. بازی گروهی به آنها فرصتی برای تکمیل کردن مهارت‌های اجتماعی‌شان در همراهی کودکان دیگر می‌دهد. همچنین کودکان نوپای خجالتی که به نظر می‌رسد در بازی گروهی سراسیمه و آشفته می‌شوند ممکن است به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند، پس آنها را تسکین دهید و اجازه بدهید که با سرعت و آهنگ خودشان پیش بروند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید