چطور قد نوزادمان را در بزرگسالی تخمین بزنیم؟

چطور قد نوزادمان را در بزرگسالی تخمین بزنیم؟

برخی از والدین می‌پرسند: «درست است کودکانی که هنگام تولد بلند هستند در بزرگسالی بلندقد می‌شوند؟» کارشناسان پاسخ تقریباً مثبت به این سؤال داده‌اند؛ پس به احتمال زیاد بله، نوزادان بلندقد معمولاً بزرگسالان بلندقدتری می‌شوند.

بلندی قد والدین کودک سرنخ دیگری برای فهمیدن این موضوع است، چون کودکان اغلب ویژگی‌های بدنی والدینشان مثل بلندی، کوتاهی، چاقی یا لاغری را به ارث می‌برند. بر اساس این فاکتور ژنتیکی، شما می‌توانید قد بزرگسالی کودکتان را با جمع بستن قد مادر و پدر به سانتی‌متر، تقسیم کردن آن عدد به دو و اضافه کردن شش سانتی‌متر برای پسرها یا کم کردن شش سانتی‌متر برای دخترها حدوداً تخمین بزنید. یک قاعدهٔ کلی دیگر هم این است که قد یک شخص وقتی به رشد کامل خود رسیده، دو برابر قد او در سه سالگی‌اش است.

البته، همهٔ ما بچه‌هایی را که از پدر و مادرشان بلندتر می‌شوند،‌ بچه‌هایی را که خیلی کوتاه‌تر از انتظار می‌شوند یا بچه‌هایی را که در طول کودکی کوتاه‌تر از میانگین هستند و سپس قدشان تغییری ناگهانی می‌کند هم دیده‌ایم، بنابراین هیچ‌کدام از این حکم‌ها هرگز صد درصد تضمین‌شده و قطعی نیست.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید