چطور به یک کودک دو ساله بگویید تمام غذایش را پشت میز غذاخوری بخورد؟

چطور به یک کودک دو ساله بگویید تمام غذایش را پشت میز غذاخوری بخورد؟

اگر کودک دو ساله‌ٔ شما پشت میز می‌نشیند و هر بار حتی فقط چند دقیقه غذا می‌خورد، عملکردش عالی است و عملکرد شما هم همین‌طور. به هر روشی که دارید ادامه دهید، چون هر گونه تغییری احتمالاً کار را خراب خواهد کرد.

چنین کودکی مدت کوتاهی می‌نشیند و می‌خورد، چون گرسنه است و غذا را دوست دارد و چون میز غذا را میدان نبرد و مبارزه نمی‌بیند که این به همان اندازه‌ٔ گرسنگی و دوست داشتن غذا اهمیت دارد. بنابراین شور و شوقش برای غذا و استقلال معده‌اش را تا جای ممکن تشویق کنید. بگذارید در مورد غذایی که می‌خورد مقداری حق انتخاب داشته باشد، مثلاً ساندویچ پنیر یا کره برای صبحانه و آن را به شکلی برایش درست کنید که بتواند خودش غذایش را بخورد، حتی اگر این به معنای خوردن ماکارونی با انگشت باشد.

به او اصرار نکنید که بیشتر از چیزی که می‌خواهد بخورد، هرچند ضرری ندارد که اگر وقتی حواسش پرت شد با ملایمت توجهش را به بشقابش جلب کنید. همچنین با ریختن غذا در قاشقش به او کمک نکنید، مگر اینکه خودش از شما بخواهد.

هر کاری می‌کنید، فقط وقتی غذایش را تمام کرد او را وادار نکنید پشت میز بنشیند. یک روز خودش یاد می‌گیرد که رفتار مؤدبانه این است که تا وقتی بقیه غذایشان را تمام می‌کند، پشت میز باقی بماند. اما اگر این قانون را اکنون تحمیل کنید، ممکن است این غذا خوردن شادمانه را در نظر همهٔ خانواده به خطر بیندازید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید