چطور بفهمم جنین حرکت می‌کند؟

چطور بفهمم جنین حرکت می‌کند؟

این حرکات اغلب از هفتۀ ۲۰ به بعد قابل لمس است و معمولاً در ساعت‌های خاصی از روز حس می‌شود.

حرکات جنین یا اصطلاحاً لگد زدن او برای زنانی که بارداری دوم یا چندم خود را تجربه می‌کنند، زودتر از کسانی که بارداری اول خود را تجربه می‌کنند، قابل لمس است. همچنین زنان لاغرتر این حرکات را زودتر از زنان دارای اضافه وزن حس می‌کنند. اولین حرکات جنین معمولاً با نفخ یا صداهای شکم اشتباه گرفته می‌َشود، اما به مرور زمان شما متوجه می‌شوید که جنین شما در زمان خاصی حرکت می‌کند.

برای این که حرکات جنین را حس کنید، کمی صبر داشته باشید تا موعد حرکت‌ها برسد. اگر تا هفتۀ ۲۵، حرکات جنین را حس نکردید، به روی سمت چپ بدن بخوابید و به ضربات و صداهای شکم خود توجه کنید. در مدت زمانی که پهلوی چپ خوابیده‌اید، باید ۱۰ حرکت مجزا را حس کنید. اگر طی دو ساعت این ضربات را حس نکردید، لازم است با پزشک خود تماس بگیرید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید