چرا به نوزادان ویتامین K تزریق می‌شود؟

چرا به نوزادان ویتامین K تزریق می‌شود؟

ویتامین K برای کمک به لخته شدن خون ضروری است. کودکانی که با کمبود ویتامین K به دنیا می‌آیند ممکن است در هفتهٔ اول زندگی خونریزی غیرمنتظره‌ای داشته باشند که بیماری همولیتیک نوزاد نامیده می‌شود.

بیماری همولیتیک دیررس که به عنوان خونریزی غیرمنتظرهٔ ناشی از کمبود ویتامین K در کودکان دو تا ۱۲ هفته‌ای تعریف می‌شود،‌ عمدتاً در کودکانی که به طور انحصاری با شیر مادر تزریق می‌شوند و تزریق پروفیلاکسی ویتامین K نداشته‌اند اتفاق می‌افتد و اثرگذاری پروفیلاکسی ویتامین K در پیشگیری از بیماری همولیتیک نوزاد کاملاً ثابت شده است.

از آنجا که در این شرایط زمان اهمیت زیادی دارد، کارشناسان توصیه می‌کنند که به جای انجام تست‌های آزمایشگاهی برای تشخیص کودکان دچار کمبود ویتامین K و در نتیجه هدر دادن وقت، همهٔ نوزادان متولدشده ویتامین K را دریافت کنند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید