مادرم بیش از اندازه نگران است و این مرا کلافه کرده، چه کار کنم؟

مادرم بیش از اندازه نگران است و این مرا کلافه کرده، چه کار کنم؟

در یکی از مراجعات خود به پزشک، او را هم با خود همراه کنید.
مادرها در همه حال نگران فرزندان خود هستند و از آنجا که دورۀ بارداری، دورۀ حساسی است، جای تعجبی ندارد که مادرتان در این دوره هم نگران سلامت و وضعیت شما باشد.
اگر مادرتان بیش از اندازه نگران است، با او بحث و دعوا نکنید و او را درک کنید. دلایل نگرانی‌اش را بپرسید و با معرفی مقاله، کتاب یا فیلم‌های آموزشی سعی کنید نگرانی او را کم کنید. همچنین می‌توانید در یکی از مراجعاتتان به پزشک، مادرتان را با خود همراه کنید تا پزشک مستقیماً خیال او را از وضعیت شما راحت کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید