طبیعی است که کودک نوپای من می‌تواند با یک دستش توپ را پرتاب کند اما با دست دیگرش نه؟

طبیعی است که کودک نوپای من می‌تواند با یک دستش توپ را پرتاب کند اما با دست دیگرش نه؟

در بیشتر موارد، بله. طبیعی است که کودکان بین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی شروع به ترجیح دادن یک دستشان کنند و ممکن است این همان چیزی باشد که در مورد کودک نوپای شما رخ داده است. اغلب اولین نشانه‌أ تسلط یک دست در زمان صرف غذا آشکار می‌شود. شاید متوجه شوید که فرزندتان، برای مثال ترجیح می‌دهد قاشق خود را با دست راستش نگه دارد و این طبیعی است، همان‌طور که ترجیح یک پای خاص هنگام بالا رفتن از پله طبیعی است. بیشتر ما یک پا را به پای دیگر ترجیح می‌دهیم و این موضوع در مورد چشم و گوش ما نیز صحت دارد. اما همچنین طبیعی است که بعضی از کودکان تا سه یا چهار سالگی یا در موارد نادر تا پنج یا شش سالگی، در استفاده از هر دو دست به یک اندازه ماهر باشند.

اما گاهی اوقات، ترجیح کودک برای یک دست یا پا با نوعی از تمایل نداشتن یا ناتوانی در استفاده از دست یا پای دیگر همراه است. این مشکل در برخی مواقع ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ همی‌پلژی، یعنی نوعی فلج مغزی که بر سمت راست یا چپ بدن تأثیر می‌گذارد باشد. از آنجا که پزشکان اطفال در معاینات سال اول زندگی کودکان شیرخوار معمولاً همی‌پلژی را تشخیص می‌دهند، بنابراین اگر مشکل یک کودک نوپا این است و تازه حالا آشکار شده است، احتمالاً موردی خفیف است. اگر فکر می‌کنید ممکن است فرزندتان با دست چپ خود مشکل داشته باشد، با پزشکش صحبت کنید تا تصمیم برای انجام یک ارزیابی تکاملی گرفته شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید