شیردهی و تب مالت: آیا در صورت ابتلا به تب مالت می‌توان به نوزاد شیر داد؟

شیردهی و تب مالت: آیا در صورت ابتلا به تب مالت می‌توان به نوزاد شیر داد؟

انتقال این عفونت از طریق تغذیه با شیر مادر مطرح ولی هنوز ثابت نشده است. پزشکان توصیه می‌کنند بهتر است برای مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت اول که مادر مبتلا تحت درمان قرار می‌گیرد، تغذیه با شیر مادر قطع شود، پستان‌ها دوشیده و شیرشان دور ریخته شود.

برای اطلاعات بیشتر لازم است بدانید که درمان مادر هم حتماً زیر نظر پزشک و احتمالاً با استرپتومایسین، تتراسایکلین، کوتریموکسازول و ریفامپین در طول شیردهی و با توجه به توصیه‌های پزشکتان ادامه یابد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید