زمان سزارین چطور مشخص می‌شود؟

زمان سزارین چطور مشخص می‌شود؟

زمان زایمان سزارین را پزشکتان بر اساس وضعیت شما مشخص می‌کند.
در یک سزارین برنامه‌ریزی‌شده، پزشک با توجه به وضعیت سلامت مادر و جنین در طول بارداری تاریخی را برای سزارین مشخص می‌کند و در اواخر بارداری زمان دقیق مراجعه را به شما خواهد گفت. اما توصیه می‌شود که سزارین بعد از ۳۹ هفتگی جنین انجام شود.
در سزارین‌های برنامه‌ریزی‌نشده، ممکن است مادر قصد انجام سزارین را از قبل نداشته باشد اما مشکلاتی پیش بیاید که زایمان طبیعی را برای مادر و جنین خطرناک کند. به همین دلیل، پزشک برای حفظ سلامت مادر و جنین می‌تواند سزارین انجام دهد. شاید در اطراف شما افرادی باشند که می‌گویند من درد زایمان طبیعی را تحمل کردم اما در نهایت سزارین شدم. این افراد احتمالاً در روند زایمان طبیعی‌شان اتفاقی مانند کند شدن یا توقف روند زایمان طبیعی، زجر جنینی یا عوارض بند ناف پیش آمده که پزشکشان مجبور به سزارین شده است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید