دستگاه شوک الکتریکی خودکار AED چیست؟

دستگاه شوک الکتریکی خودکار AED چیست؟

AED یا دستگاه شوک الکتریکی خودکار، دستگاهی سبک و قابل‌حمل است که با باتری کار می‌کند. این دستگاه اغلب پدهای سنسورداری دارد که به آنها الکترود گفته می‌شود. برای استفاده از AED، شخص امدادگر باید الکترودها را در جای مناسبش روی سینهٔ فرد مصدوم یا بیمار قرار دهد.

وقتی دستگاه روشن می‌شود، به امدادگر راهنمایی‌های لازم برای نحوهٔ قرار دادن الکترودها می‌شود و به صورت اتوماتیک وضعیت بیمار را بررسی می‌کند. بعد از متصل کردن الکترودها به بیمار باید از هر گونه تماس با بیمار پرهیز شود، زیرا ممکن است باعث ایجاد خطا در محاسبات دستگاه شود.

دستگاه ریتم قلبی بیمار را بررسی خواهد کرد و وقتی لازم باشد به بیمار شوک وارد شود، دستورالعمل‌های صوتی را به امدادگر می‌دهد تا در لحظهٔ مناسب شوک به بیمار اعمال شود. برخی از انواع AED‌ها، الکتروشوک حافظه دارند و ECG یا نوار قلب فرد مصدوم را با ثبت زمان نگهداری می‌کنند. همچنین برخی از این دستگاه‌ها قابلیت ضبط صدا برای ثبت شدن نحوهٔ عملکرد امدادگر را دارند. AED‌های باکیفیت، اغلب امن و قابل اطمینان هستند و حتی افراد عادی نیز می‌توانند از آنها استفاده کنند.

برای استفاده و خرید این دستگاه‌ها بهتر است از پزشک خود یا پزشک اطفال کودکتان، راهنمایی‌های لازم را بگیرید و بعد برای خریدشان اقدام کنید. همچنین هرگز و هرگز بدون آموزش از این وسایل و محصولات مشابه روی کودکان یا بزرگسالان استفاده نکنید!

با دوستانتان به اشتراک بگذارید