در جواب سونوگرافی من نوشته که جفتم فوندال است. این به چه معناست؟

در جواب سونوگرافی من نوشته که جفتم فوندال است. این به چه معناست؟

به این معناست که جفت در کدام قسمت رحم شما قرار گرفته است. جفت فوندال یعنی جفت در بالاترین نقطۀ رحم قرار گرفته است. در سونوگرافی‌ها معمولاً پزشک وضعیت قرارگیری جفت را مشخص می‌کند و در جواب سونوگرافی شما می‌نویسد که جفت شما خلفی، قدامی، فوندال یا جانبی است. جفت خلفی جفتی است که به دیواره‌ِی پشت رحم متصل است و جفت قدامی روی دیوارۀ جلویی رحم و جفت جانبی در سمت چپ یا راست رحم قرار گرفته است. این وضعیت‌ها کاملاً طبیعی است و اگر با نشانه‌های دیگری همراه نباشد برای مادر خطرساز نخواهند بود. بررسی وضعیت جفت شما به پزشکتان کمک می‌کند که در مورد حرکات جنین، نحوۀ زایمان و سایر مسائل مربوط به بارداری‌‌تان اظهار نظر دقیق‌تری داشته باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید