در آزمایش ادرارم پروتئین دیده شده، آیا این موضوع خطرناک است؟

در آزمایش ادرارم پروتئین دیده شده، آیا این موضوع خطرناک است؟

بله. این موضوع باید حتماً توسط پزشک بررسی شود. وجود پروتئین در بارداری نشانۀ خوبی نیست. در صورت وجود پروتئین در ادرار حتماً باید تحت نظر دقیق پزشک خود باشید. به عنوان مثال، وجود پروتئین در ادرار می‌تواند نشان‌دهندۀ عفونت مجاری ادرار باشد و ممکن است پزشک پس از مشاهدۀ پروتئین در ادرار درخواست کشت ادرار به منظور مشخص شدن عفونت ادراری بدهد.

اگر همزمان با وجود پروتئین در ادرار، فشار خون خانم باردار هم بالا باشد، می‌توان به عارضۀ پره‌اکلامپسی یا مسمویت بارداری مشکوک شد. پزشک در این صورت وضعیت شما را در مورد پره‌اکلامپسی بررسی می‌کند و ممکن است در موارد لزوم، دستور ختم بارداری را بدهد. در هر صورت وجود پروتئین در ادرار موضوع خطرناکی است که نباید در مورد پیگیری آن سهل‌انگاری کرد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید