برای سزارین بیهوشی کامل بهتر است یا بی‌حسی موضعی؟

برای سزارین بیهوشی کامل بهتر است یا بی‌حسی موضعی؟

این موضوع را پزشک مشخص می‌کند، اما معمولاً برای مادرانی که مشکل خاصی ندارند، بی‌حسی موضعی ارجحیت دارد.
بی‌حسی‌های موضعی برای سزارین شامل بی‌حسی اسپاینال و اپیدورال است. در هر دوی این روش‌ها، پزشک متخصص بیهوشی به پایین کمر مادر داروی بی‌حسی تزریق می‌کند و پس از گذشت زمانی مشخص، شکم تماماً بی‌حس می‌شود. تفاوت اسپاینال و اپیدورال در میزان داروی بیهوشی، محل تزریق دارو و مدت زمان لازم پس از تزریق تا بی‌حسی است. در بیهوشی کامل هم مادر با استفاده از داروی بیهوشی، کاملاً به خواب می‌رود.
مزیت روش‌های بی‌حسی موضعی این است که عوارض طبی کمتری دارد، مادر هشیارتر است و بعد از تولد نوزاد می‌تواند او را در آغوش بگیرد. از آنجا که ارتباط پوست نوزاد با پوست مادر پس از زایمان بسیار مهم است و روابط عاطفی مادر و فرزند را تأمین می‌کند، توصیه می‌شود که روش‌های بی‌حسی را با مشورت پزشکتان انتخاب کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید