آیا می‌توان نوزاد را به پهلو خواباند؟

آیا می‌توان نوزاد را به پهلو خواباند؟

کارشناسان در سال ۱۹۹۲ برای کاهش ریسک سندرم مرگ ناگهانی نوزاد توصیه کردند که کودکان روی پشت یا به پهلو بخوابند، اما در سال ۱۹۹۶ پس از بررسی داده‌های پژوهش‌های مختلف، آنها در این توصیهٔ خود تجدید نظر کردند و خوابیدن روی پشت را به عنوان تنها وضعیت ایمن برای خواب نوزاد معرفی کردند.

گزارش‌ها نشان داده بود که ریسک سندرم مرگ ناگهانی نوزاد برای کودکانی که به پهلو می‌خوابند بالاتر از آنهایی است که روی پشت خوابانده می‌شوند که شاید ناشی از آن است که کودکانی که به پهلو خوابانده می‌شوند احتمال بیشتری برای غلت خوردن روی شکم و دمر شدن دارند. در سال ۲۰۰۵ هم خواباندن نوزاد روی پهلو به‌طورکلی منع شد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید