آیا می‌توان بر اساس اندازه‌های کودک فهمید در بزرگسالی چه سایزی خواهد داشت؟

آیا می‌توان بر اساس اندازه‌های کودک فهمید در بزرگسالی چه سایزی خواهد داشت؟

نه با اطمینان. کودکان کوچک‌اندام گاهی در بزرگسالی درشت‌هیکل و قوی می‌شوند و گاهی برعکس، کودکان درشت‌تر با گذشت سال‌ها لاغرتر می‌شوند.

اما والدین کودک بهترین شاخص پیش‌بینی هستند! آیا شما و همسرتان بلندقد، کوتاه یا میانه‌قامت هستید؟ لاغرید، سنگین‌وزن هستید یا متوسط؟ به احتمال زیاد کودکتان هم در بزرگسالی شبیه شما باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید