آیا ممکن است در یک چرخه بیشتر از یک بار تخمک‌گذاری داشته باشم؟

آیا ممکن است در یک چرخه بیشتر از یک بار تخمک‌گذاری داشته باشم؟

شما در یک چرخه، فقط یک بار تخمک‌گذاری می‌کنید و معمولاً تنها یک تخمک آزاد می‌کنید. اما گاهی نیز می‌توانید دو یا چند تخمک را که منجر به تولد دو یا چندقلوهای ناهمسان خواهد شد آزاد کنید.

در هر چرخه، حدود ۱۵ تا ۲۰ تخمک در هر تخمدان شروع به بالغ شدن می‌کنند. هر تخمک در کیسۀ مملو از مایع یا همان فولیکول خود محصور شده است. مبارزه‌ای بین این فولیکول‌ها برای بزرگ‌تر شدن یکی از آنها به وجود می‌آید و تخمک‌گذاری در واقع زمانی انجام می‌شود که یکی از تخمدان‌ها، یک تخمک را از غالب‌ترین فولیکول آزاد می‌کند. این نبرد برای تخمک‌گذاری می‌تواند از هشت روز تا یک ماه یا بیشتر طول بکشد تا کامل شود.

در مورد بارداری دوقلویی بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید