آیا ممکن است در هفته‌های آخر بارداری، جنینی با وضعیت بریچ بچرخد و وضعیت سفالیک ایجاد شود؟

آیا ممکن است در هفته‌های آخر بارداری، جنینی با وضعیت بریچ بچرخد و وضعیت سفالیک ایجاد شود؟

این امکان وجود دارد.
جنین با وضعیت بریچ، جنینی است که سر او در قسمت بالایی رحم قرار دارد. این موضوع در اوایل بارداری در سونوگرافی دیده می‌شود و به احتمال زیاد جنین در سه ‌ماهۀ دوم می‌چرخد و سر او به در قسمت پایینی رحم قرار می‌گیرد که به آن وضعیت سفالیک می‌گویند.
در بارداری‌‌هایی که جنین تا هفتۀ ۳۷ بارداری بریچ باقی مانده باشد. پزشک می‌تواند شکم مادر را لمس کند و همان‌طور که او روی تخت خوابیده است، به آرامی و از روی شکم، جنین را بچرخاند. این کار مهارت خاصی را لازم دارد و در شرایط مراقبت ویژه و آمادگی کامل برای مواجهه با هر گونه مورد اورژانسی مادر و جنین انجام می‌شود. در صورتی‌که جنین تا آخر بارداری نچرخد، پزشک دستور سزارین خواهد داد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید