آیا سکسکه کردن جنین در رحم طبیعی است؟

آیا سکسکه کردن جنین در رحم طبیعی است؟

بله، سکسکهٔ جنین در رحم کاملاً طبیعی است و بسیاری از زنان باردار آن را حس می‌کنند و حتی سکسکهٔ جنین را می‌توان در سونوگرافی هم مشاهده کرد.

جنین ممکن است از اواخر سه ماههٔ سوم یا اوایل سه ماههٔ دوم سکسکه کردن را شروع کرده باشد، هرچند در آن زمان شما نمی‌توانید آن را حس کنید. سکسکهٔ جنین در رحم به شکل حرکات ریتمیکی حس می‌شود و در آغاز، تشخیص آنها از لگد زدن‌های جنین ممکن است دشوار باشد. برخی مادران باردار متوجه می‌شوند که جنین چند بار در روز سکسکه می‌کند، درحالی‌که برخی دیگر تنها گهگاهی سکسکهٔ او را حس می‌کنند.

چیز زیادی دربارهٔ سکسکهٔ جنین در رحم نمی‌دانیم اما یک فرضیه این است که جنین به این شیوه مایع موجود در کیسهٔ آمنیوتیک را تنظیم می‌کند. طبق این فرضیه، فشار ناشی از تجمع مایع آمنیوتیک باعث سکسکهٔ جنین و بلعیدن مازاد این مایع توسط او م‌یشود.

این را هم بدانید که نوزادان هم سکسکه می‌کنند، بنابراین تعجب نکنید اگر کودک نورسیدهٔ شما هم گاهی سکسکه می‌کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید