آیا جمع‌آوری خون بند ناف با زایمان طبیعی تداخل دارد؟

آیا جمع‌آوری خون بند ناف با زایمان طبیعی تداخل دارد؟

خیر. جمع‌آوری خون بند ناف پس از به دنیا آمدن نوزاد و بعد از انسداد و بریدن بند ناف انجام می‌شود. بنابراین می‌تواند در بیشتر روش‌های زایمان گنجانده شود.

صرف‌نظر از این که در زایمان از داروها استفاده شود یا خیر، یا آن که روش زایمان طبیعی باشد یا سزارین انجام شود، می‌توان خون بند ناف را جمع‌آوری کرد. جمع‌آوری خون بند ناف در کمتر از چند دقیقه صورت می‌گیرد و احتمالاً در آن فاصله شما به قدری سرگرم نوزاد و ایجاد پیوند عاطفی با او هستید که متوجه انجام آن نمی‌شوید.

در مورد چگونگی ذخیرهٔ خون بند ناف دقیق و کمل بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید