آیا بیماری دست، پا و دهان مسری است؟

آیا بیماری دست، پا و دهان مسری است؟

بله، ویروس می‌تواند از طریق ترشحات بینی و گلو، مایع موجود در تاول‌ها یا مدفوع منتقل شود. این بیماری در طول هفت روز اول بروز علائم در کودکان مسری‌تر است اما ویروس تا هفته‌ها بعد هم می‌تواند منتقل شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید