چه موقع بفهمم کودکم دارد از من سرپیچی می‌کند، نه این‌که کوچک‌تر از آن است که بفهمد؟

چه موقع بفهمم کودکم دارد از من سرپیچی می‌کند، نه این‌که کوچک‌تر از آن است که بفهمد؟

در سه سالگی یا همین حدود، کودکان مهارت‌های زبانی و شناختی برای درک عواقب و پیامدها را دارند. اگر کودک سه ساله‌ٔ شما بعد از این‌که از او خواسته‌اید رفتار منفی خاصی را انجام ندهد، آن رفتار را انجام دهد، می‌توانید مطمئن باشید که می‌داند چه می‌کند؛ حداقل در آن لحظه!

آنچه کودکان خردسال قادر به درک آن نیستند، تصویر بزرگ‌تر است. آنها در لحظه زندگی می‌کنند. لزوماً به یاد نخواهند آورد که رفتاری که سه روز پیش شما را آزار داده امروز نیز غیرقابل قبول است. کارشناسان اشاره می‌کنند که حتی کودکان نوپای بزرگ‌تر نیز نمی‌توانند جلوی عمل کردن خود به تکانه‌هایشان را بگیرند.

توانایی کنترل تکانه‌ها از حدود سه سالگی شروع می‌شود. بنابراین، اگر کودک کوچک شما نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد که سگ توی خیابان را نزند، غذای خود را پرت نکند یا به رفتارهای غیرقابل قبول دیگری بپردازد، وقفه دادن مثبت پاسخی کاملاً قابل قبول برای سرکشی اوست.

همدردی و همدلی همزمان با احساسات او ممکن است کمکش کند آرام شود و حتی وقفه‌ٔ تربیتی مثبت را مؤثرتر کند. سعی کنید جملاتی مانند این بگویید: «من می‌دونم که نخودفرنگی دوست نداری، اما پرت کردن اون روی زمین قابل قبول نیست. دفعه‌ٔ بعد سعی کن یادت باشه که وقتی چیزی رو دوست نداری از کلمات استفاده کنی و بگی».

در مورد وقفه‌های تربیتی مثبت بدانید.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید