چرا پاهای نوزاد من پرانتزی است؟

چرا پاهای نوزاد من پرانتزی است؟

بیشتر کودکان با پاهای خمیده یا اصطلاحاً پرانتزی به دنیا می‌آیند و این معمولاً ناشی از شیوهٔ قراگیری آنها در رحم است. اگر سعی کنید کودک را به حالتی که در رحم بود جمع کنید، می‌توانید این واقعیت را ببینید تا بهتر متوجه شوید.

وقتی کودک شروع به راه رفتن می‌کند، یعنی در فاصلهٔ ۹ تا ۱۷ ماهگی، استخوان‌ پاهای او آهسته شروع به شکل‌گیری مجدد می‌کنند، زیرا استخوان‌ قدیمی در قسمت‌های مختلفی که اکنون برای نگه داشتن وزنش مورد نیاز است از بین می‌رود و با استخوان جدید جایگزین می‌شود. معمولاً طی شش تا ۹ ماه از شروع راه رفتن، پاهای کودکتان راست‌تر می‌شوند.

در مورد پای پرانتزی کودکان بیشتر بدانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید