چطور به کودک کمک کنید زبان گفتاری و مفاهیم را درک کند؟

چطور به کودک کمک کنید زبان گفتاری و مفاهیم را درک کند؟

صحبت کردن و کتاب خواندن برای فرزندتان به او کمک می‌کند مهارت‌های ارتباطی مطلوبی را بیاموزد. تعریف کردن اتفاقات و ماجراهای هر روزتان برای کودک و اشاره به نام اشیائی که در خانه هست، به او کمک می‌کند برخی کلمات را مدت ها قبل از این که بتواند به زبان بیاورد، بفهمد.

بازی‌های کلامی می‌تواند روش خوب و شادی‌بخشی برای تشویق شور و شوق کودکان خردسال نسبت به زبان باشند. با هم در خانه راه بروید و به نوبت هر چیزی را که می‌بینید نام ببرید یا شعرها و عبارت‌های قافیه‌دار ساده‌ای مانند «غنچه تو باغچه» بسازید.

همیشه به گفتار فرزندتان پاسخ دهید، حتی اگر بی‌معنی به نظر می‌رسد. سعی کنید با پرسیدن سؤالات ساده‌ای مثل «گربه کجاست؟» گفت‌وگویی دوطرفه‌ را الگوسازی کنید و سپس پاسخ‌های کودک نوپایتان را تصدیق کنید.

در مقابل وسوسه‌ٔ صحبت کردن با لحن بچگانه مقاومت کنید، به جایش سرمشق خوبی از نحوه‌ٔ صحبت کردن مردم به او بدهید و وقتی اشتباه می‌کند، در اصلاح کردن حرف او زیاد عجله به خرج ندهید.

در مورد درک مفاهیم در کودکان نوپا بخوانید و جدول زمانی حرف زدن کودکان را ببینید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید