برای پایان دادن به نبردهای شبانه در مورد تکالیف چه کار کنید؟

برای پایان دادن به نبردهای شبانه در مورد تکالیف چه کار کنید؟

برای پایان دادن به نبردهای شبانه در مورد تکالیف چه کار کنم؟ چند راه برای پایان دادن به این دعواها به شکل زیر است:

کمک بگیرید: بچه‌ها گاهی اوقات از تکالیف به عنوان مهماتی در جنگ قدرت استفاده می‌کنند و در این موارد بهتر است که خود را از صحنه خارج کنید. با یک نوجوان همسایه یا نوجوان یکی از اقوامتان، پرستار بچه یا شخصی که به او برای این کار اعتماد دارید تماس بگیرید تا به عنوان مربی تکالیف با فرزندتان کار کند. این شخص را برای انجام تکالیف به جای فرزندتان استخدام نکنید، بلکه صرفاً برای این‌که در کنار فرزندتان بنشینید و مطمئن شود کار انجام شده است. احتمالاً فرزند شما نمی‌خواهد یک بچۀ باحال و بزرگ‌تر را ناامید کند.

برنامهٔ زمانی انجام تکالیف را تغییر دهید: اگر فرزندتان هر شب بعد از شام روی تکالیف کار می‌کند، شاید باید بعدازظهر را امتحان کند. برعکس آن نیز می‌تواند باشد؛ اگر بعدازظهرها از انجام تکالیف امتناع می‌کند، به او اجازه دهید بعد از مدرسه انرژی خود را به طریقی تخلیه کند و سپس در اوایل شب روی تکالیف تمرکز کند.

فضای محل انجام تکالیف را بهبود ببخشید: بچۀ شما باید مکانی آرام، روشن و راحت برای انجام تکالیف داشته باشد. یک ایستگاه برای تکالیف مدرسه راه‌اندازی کنید. تلویزیون را خاموش کنید. شاید اگر همۀ افراد خانه در زمان انجام تکالیف مشغول خواندن یا نوشتن چیزی باشند، فرزندتان نیز مشغول انجام تکالیفش شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید