هفتاد تا هفتاد و دو ماهگی

هفتاد تا هفتاد و دو ماهگی
کودک شما حالا پنج سال و ۹ ماهش تمام شده است و وارد ماه دهم از پنج سالگی‌اش می‌شود. در این مطالب از رشد هفته به هفتهٔ کودکتان از ماه دهم پنج سالگی تا پایان ماه دوازدهم از پنج سالگی و ورود به شش سالگی، همچنین با روانشناسی کودک پنج ساله، تربیت و چگونگی رفتار با کودکان پنج ساله در کنار شما هستیم.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط